Categorieën

Winkel regels

I. Algemene voorwaarden

1st Online shop, te vinden op de website www.etapijten.nl, biedt u de mogelijkheid om aankopen te doen via internet.

2. de winkel www.etapijten.nl wordt geëxploiteerd door de onderneming:

Firma Handlowa KABIS Bożena Kędziora
Łuszczów I 73
20-258 Lublin
NIP: 946-154-99-58
REGON: 431279511
inschrijving in het handelsregister onder nummer 7732 - stadhuis van Świdnik

3. adres voor correspondentie, retourzendingen en klachten:

F.H KABIS
ul. Elektryczna 17
21-040 Świdnik
(+4881) 866-07-02
tapijten@etapijten.nl

4e Aankoop in de online winkel www.etapijten.nl betekent aanvaarding van dit reglement.

II. Procedure voor het plaatsen en verwerken van bestellingen


5e U kunt een bestelling plaatsen door het product toe te voegen aan de winkelwagen en vervolgens via de knop "Bestellen".

6e De basisvoorwaarde voor de realisatie van gedane aankopen is het correct invullen van de contactgegevens samen met een geldig, bestaand e-mailadres en telefoonnummer waarop u uw bestelling kunt bevestigen.

7e De bestelling kan het hele jaar door 24 uur per dag worden geplaatst. Bestellingen die op weekdagen na 17.00 uur, op zaterdagen, zondagen en feestdagen worden geplaatst - worden de volgende werkdag verwerkt.

8. In geval van omstandigheden die de volledige of tijdelijke uitvoering van de bestelling verhinderen, behoudt F.H. KABIS zich het recht voor om de uitvoering van de bestelling op te schorten - over de situatie akkoord te gaan de klant onmiddellijk te verwittigen.

(9) Bestellingen met onjuist ingevulde contactgegevens (geen e-mail, of geen telefoon) worden niet aanvaard.

10e F.H. KABIS behoudt zich het recht voor om twijfelachtige bestellingen op te schorten.

11e De prijzen van de goederen in de online winkel www.etapijten.nl (Poolse taalversie) worden vermeld in Poolse zloty en zijn inclusief BTW (brutoprijzen).

12e F.H. KABIS geeft een BTW-factuur af voor elk aangekocht goed; indien u het aankoopdocument niet in het pakket ontvangt, gelieve ons te contacteren - een duplicaat zal worden aangemaakt.

13. Controleer de verpakking zeer zorgvuldig na ontvangst van de leverancier. Klachten met betrekking tot mechanische schade aan het pakket (bv. scheuren, pletten, gebroken) moeten worden bevestigd door een schriftelijk protocol op het moment van levering.
 
14e Het moment waarop de overeenkomst als gesloten wordt beschouwd, is de bevestiging door de Online Winkel per e-mail van de geplaatste bestelling.

15e Op afspraak is het mogelijk om de goederen in een van onze winkels af te halen.


III. Terugkeer- en klachtenprocedure - herroepingsrecht

15e Door een aankoop te doen op etapijten.nl gaat u ermee akkoord dat in geval van retournering van de goederen, de van u ontvangen betaling zal worden teruggestort op de door u aangegeven bankrekening of postwissel.

16e U hebt het recht om dit contract binnen 30 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

(17) De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u de goederen in bezit krijgt of na de dag waarop een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit krijgt.

(18) Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - F.H KABIS, Elektryczna 17 Street, 21-040 Świdnik, (81) 751-21-90; (81) 751-26-34; tapijten@etapijten.nl - door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen.

(20) Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

21. Gevolgen van ontwenning. Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zijn u geen kosten verschuldigd als gevolg van de terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling tegenhouden totdat wij het artikel hebben ontvangen of totdat u ons een bewijs van terugzending hebt verstrekt, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.

(22) Gelieve het product terug te sturen of te overhandigen aan ons op het adres F.H KABIS DYWANY ŁUSZCZÓW, ul. Elektryczna 17, 21-040 Świdnik, onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van uw herroeping van dit contract. De termijn is gehaald als u het artikel terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van het artikel komen voor uw rekening. Wanneer u het artikel terugstuurt, gebruik dan dezelfde of een gelijkaardige buitenverpakking als die gebruikt werd voor het artikel dat u ontvangen hebt.

(23) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd of die bestemd zijn om in zijn individuele behoeften te voorzien. Met andere woorden, het is niet mogelijk producten terug te zenden zoals: bestratingen, antislipmatten, tapijten en PVC gesneden van rollen volgens individuele bestellingen, evenals het niet mogelijk is producten terug te zenden die rechtstreeks van fabrikanten zijn geïmporteerd volgens individuele bestellingen - in het geval van dergelijke producten is dit altijd precies aangegeven in hun beschrijving.


IV. Aanvullende informatie


24 Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens door F.H KABIS, Łuszczów I 73, 20-258 Lublin, in de vorm van een e-mail adres, om mijn mening over de mate van tevredenheid met de aankoop te onderzoeken.

(25) Na verzending van de gekochte goederen, is de winkel in de uitvoering van het contract met de Koper gemachtigd om een uitnodiging tot het invullen van een enquête te sturen naar het e-mail adres van de Koper om zijn mening over de transactie te onderzoeken. De koper heeft het recht, maar is niet verplicht het in te vullen.

(26) Op aangelegenheden die niet in dit reglement zijn geregeld, zijn de relevante bepalingen van het op het grondgebied van de Republiek Polen geldende recht van toepassing, met name de wet van 23 april 1964 - Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, punt 93, als gewijzigd), de wet van 30 mei 2014 inzake consumentenrechten ( Staatsblad 2014, punt 827) en de wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens (geconsolideerde tekst: Staatsblad 2002 nr. 101, punt 926, als gewijzigd).

De bepalingen van dit Reglement hebben niet tot doel de rechten van de Koper, die tevens Consument is in de zin van de Wet van 23 april 1964 - Burgerlijk Wetboek (Staatsblad nr. 16, punt 93, zoals gewijzigd), waarop hij krachtens dwingend recht aanspraak kan maken, uit te sluiten of te beperken. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement en de bovengenoemde reglementen, prevaleert dit reglement.


Follow us on Facebook